KAPIHAN NETWORK KN6SF

FACILITATING COMMUNICATIONS WORLDWIDE ™

Northern California, USA

Net Control: N6DOZ Rudy
These eQSL cards confirm the participation of stations in the TGIF KAPIHAN Net while being called by a Net Control Station from the region of Northern California USA—through digital radio platform on the KAPIHAN Network.

View the latest net logs >

TGIF KAPIHAN Net Regional eQSL main page >

List and download the eQSL files >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2E0HMR
4E1OAA
4E1OAA/DU7
4E8JG
4F0X
4F1AS
4F1KIK
4F1PUZ
4F1QBQ
4F1TUB
4F2BRU
4F2JAC
4F3REY
4F4PA
4F5BDE
4F5EKL
4F9FG
4F9VJQ
4G1APD
4G1AZW
4G1BFV
4G1BKI
4G1CAK
4G1CCH
4G1CND
4G1DAB
4G1EHN
4G1ESC/W2
4G1ESC/W3
4G1FSA
4G1FSF
4G1FSL
4G1FSM
4G1FUR
4G1FWV
4G1GEH
4G1LNV
4G1LOR
4G1MWD
4G1MWY/HL1
4G1MZA
4G1NTT
4G1PQV
4G1RMC
4G1TKG
4G1TZG
4G1UAN
4G1WWV
4G1WWW
4G1WWW/DU2
4G1WWX
4G1XFD
4G1YMY
4G1ZZB
4G1ZZB/DU9
4G2ARH
4G7NNC
4G8FM
4G8WMT
4G8WOD
4G8WVV
4G9BLT
4G9IPH
4G9JSY
4G9KKZ
4G9KPI
4G9VSQ
4H1CAY
4H1EFD
4H1EIT
4H1FNH
4H1FQI
4H1FQP
4H1FSA
4H1FVU
4H1FWC
4H1FXK
4H1GHA
4H1LCU
4H1NWS
4H1NWT
4H1OSN
4H1TZG
4H1UAL
4H1UAN
4H1UDK
4H1XCF
4H1YMO
4H1YQD
4H8WJW
4H8WKC
4H8WMA
4H8WMD
4H8WMJ
4H8WMV
4H8WRL
4H8WSV
4H9KJR
4H9KKW
4I1AHL
4I1BFT
4I1BNC
4I1EBH
4I1EMT
4I1FSY
4I1PQS
4I1PQZ
4I1PYY
4I1TUB
4I1UAI
4I1YJB
4I1ZZC
4I2BOB
4I8DY
4I8WOO
4I9FN
4I9ICZ
9M2SFL
9V1LD
9W2LGX
9W2WDR
9Y4DAA
9Z4DAA
A65GT
AB6IS
AD6KG
AF6PF
AF6YU
DU1/KC6OAV
DU1AJ
DU1DOC
DU1EQ
DU1GG
DU1OZR
DU1SCJ
DU1SCJ/DU4
DU1SVZ
DU1VBY
DU1VVB
DU1VVB/DU3
DU1YVC
DU1ZC
DU2/M7LAG
DU2FCC
DU2FEC
DU2GAV
DU2GBC
DU2J
DU2JTL
DU2NBI
DU2SOL
DU2ZRG
DU3AQ
DU3DBF
DU6BCV
DU7FJB
DU7Q
DU8AYB
DU8BRH
DU8EE
DU8LM
DU8NIL
DU8SAM
DU8VHR
DU9B
DU9HHZ
DU9MIE
DU9XM
DV1AM
DV1K
DV1MG
DV1OMV
DV1OZM
DV1PCW
DV1PPK
DV1QAK
DV1TYQ
DV1VMZ
DV1XAX
DV1YKM
DV1YNJ
DV1ZUR/DU2
DV2ARH
DV2ASW
DV2JIU
DV3BAQ/VE3
DV3BRY
DV3XJP
DV3YHV
DV4COM
DV5CEL/MM
DV7A
DV7DEH
DV7DSN
DV7DUL
DV7DYH
DV7FLR
DV7RAR
DV7RAR/DU6
DV8AW
DV8AXR
DV8AYE
DV8B
DV8BA
DV8CFC
DV8ML
DV8VLY
DV8VMI
DV8VMI/DU9
DV8WJD
DV8WMT
DV8WTF
DV8ZZ
DV9BYX
DV9DCR
DV9IGU
DV9KVA
DV9MAR
DW1MTW
DW1NOL
DW1SMU
DW1TCV
DW1UDV
DW1UOC
DW1VUZ
DW1XRP
DW1YTY
DW2ACH
DW2AHA
DW2KBN
DW2KCY
DW2KED
DW2KEE
DW2KEE/DU1
DW2KFC
DW2KGB
DW2KHA
DW2MIM/W9
DW3EAC
DW3FJB
DW3FJE
DW3ICR
DW3JDA
DW3JVW
DW3MPR
DW3MYI
DW3OPG
DW3PCW/DU1
DW3PDC
DW3PPE
DW3RRR
DW3SGC
DW3SGD
DW3VGO
DW3XVB
DW3ZIA
DW4ELG
DW4EVJ
DW4JES
DW4RTA
DW4XDM
DW5AAZ
DW5ALQ
DW5BOO
DW6XDO
DW6XJJ
DW6XJO
DW7EZG
DW7FJD
DW7FLR
DW7FTX
DW7FVR
DW7NNK
DW7OIC
DW7RDB
DW8AR
DW8CFF
DW8CGD
DW8CGZ
DW8CIP
DW8CKF
DW8CKY
DW8CLU/DU7
DW8CNO
DW8CNQ
DW8CNR
DW8CNT
DW8CNV
DW8CNX
DW8COP
DW8CRF
DW8MEL/MM
DW8MEL/PP11
DW8VSX
DW8VWE
DW8WDR
DW8WEU
DW8WIN
DW8WJD
DW9BXV
DW9ECR
DW9IKJ
DW9IUJ
DW9JGL
DW9JRA
DW9JRI
DW9JRK
DW9JRZ
DW9KEZ
DW9KFZ
DW9KGZ
DW9RUF
DY1BDJ
DY2AUX
DY2KHJ
DY2KHS
DY2MBE
DY3AZG
DY3INV
DY3PCW/DU1
DY3SGB
DY3XCH
DY3XGM
DY3ZMJ
DY3ZTZ
DY4RAC
DY6WRK
DY7KGB
DY8CLW
DY8CMM
DY8CNW
DY8VYD
DY8WHY
DY8WID
DY8WWY/DU9
DY9CIH
DY9IKK
DY9IKZ
DY9IVZ
DY9JAG
DY9KEF
DY9KEQ
DY9KFB
DY9KFR
DY9KLH
DY9KOP
DY9KQZ
DY9KRW
DY9KWG
DZ4E
DZ4E/DU2
DZ8J
IW/4G1WWW
K6BF
K6DDR
K6ELI
K6HT
K6IRF
K6NIC
K6RAB
KA1BGN
KA6JOE
KA6RED
KB6ARV
KC6OAV
KD6WCH
KE0WLB
KE6MON
KE6YEP
KF6IGK
KG6CLJ
KH2QQ
KH7LE
KI5RFI
KJ6DIN
KK7KBQ
KK7KBQ/W9
KM6DU
KN6GNG
KN6NPC
KN6OHF
KN6YKH
KS0NNY
KX7TL
M7LAG
N1CHX
N3EL
N6BOY
N6DOZ
N6NOY
N6TPM
N6VVY
N6WGP
N6WPI
N7OLI
N9ZIV
NH0M
NH0R
NH2Y
NR6B
NR6B/DU1
VA3ERY
VA6WV
VA7ELG
VA7JDO
VE4BTZ
VE4KYG
VE4PDD
VE4XH
VE6CZR
VE6EGZ
VE7MF
VE7VDU
VE7VJA
VE7XL
VE7ZCC
VK3JRD
W6EUG
W6INC
W6JNG
W6RMY
W6RNR
W6RTF
W6RTL
W6TYX
W9/DW2MIM
W9AZP
WA6JAY
WA6ROJ
WB6FB
WB8UJU
WE6LUV
WH0VL
WH6GRA
YD6HSG